Privacy policy

Deze website is eigendom van Vallen.be/Media 73 B.V.

Bezoekadres:
Buziaulaan 28
1948 AK Beverwijk

Vestigingsadres:
Buziaulaan 28
1948 AK Beverwijk

Inschrijvingsnummer KvK: 61011487

B.T.W.-nummer: NL854164315B01

Vallen.be verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met onderstaand privacybeleid:

Algemeen

Vallen.be respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Vallen.be draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door Vallen.be verwerkt?

De gegevens die door Vallen.be worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van Vallen.be.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze site te verbeteren. De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wat doet Vallen.be met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres,
het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site, u te kunnen verzoeken uw ervaringen met Vallen.be te delen om u nog beter van dienst te kunnen zijn en het kunnen doen van voor u interessante aanbiedingen, acties en dergelijke of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Vallen.be heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging

Vallen.be heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die Vallen.be op de site ontvangt. Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. Vallen.be hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hond.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Hond.nl geen cookies ontvangt.

Uw rechten

U kunt altijd aan Vallen.be vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail of brief naar Vallen.be sturen. Ook kunt u per e-mail of brief aan Vallen.be vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Vallen.be zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u per e-mail of brief Vallen.be hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van de nieuwsbulletins gebeurt overigens alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Vallen.be kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar privacybeleid. In dat geval zal Vallen.be contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Privacy Statement van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.

Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.. GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V. kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van GarantieCheque B.V., RiskSolutions B.V. en met GarantieCheque B.V. en/of RiskSolutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom GarantieCheque B.V. uw verzoek heeft geweigerd.

Informatie over het privacybeleid van Vallen.be

Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van Vallen.be kunt u een e-mail of brief sturen naar Vallen.be.